RTOS – Hầu hết giống như một thư viện

Trước kia, đã từng học rất nhiều thứ về hệ điều hành. Nhưng hầu hết những nguyên lý được nói đến đều lấy Windows, hoặc Linux(*Unix), hoặc Mac làm tham chiếu đến những nội dung được học.

Ai cũng biết sẽ có một phần mềm hệ thống gọi là Kernel, nó rất quan trọng nó lập lịch các tiến trình, quản lý bộ nhớ, các driver… Thực sự cũng từng đọc code tham khảo (dành cho Academy của M$ về Windows NT), nhưng thực sự vẫn chưa có một hình dung tương đối về cái Kernel kia.

Gần đây, do chạy thử các Sample trên môi trường Non-OS, rồi OS. Nên vỡ ra được một số điều. Tất nhiên chưa được kiểm chứng kĩ lượng, đây chỉ là sự ghép các kiến thức rời rạc, rồi nắn cho nó nghe có vẻ logic. Không sao, cứ đưa ra dự đoán, chúng sẽ được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế trong công việc.

Cái NORTi (một hệ điều hành implement các API cho RTOS của iTRON Project) Tiếp tục đọc

Advertisements

Về Renesas FIT – Firmware Intergrated Technology

Kinh nghiệm lập trình với Microcontroller chưa nhiều, chỉ mới 3 năm không liên tục. Nhưng cũng thấy phần nào được một ít gọi là cái hay của một công nghệ (thực ra cứ gọi là công nghệ thôi, chứ nhiều lúc công nghệ với kĩ thuật cũng khá gần nhau). Đó là FIT  viết tắt của Firmware Intergration Technology (FIT) của Renesas.

Theo những gì Renesas cung cấp, công nghệ này được sử dụng trong các dòng Chip RX từ RX63M, RX64M…RX113).

Trong bài sẽ đi giới thiệu khái quát về FIT.

  1. FIT là gì?
  2. Đặt trưng của FIT
  3. Môi trường phát triển cho FIT
  4. Các thành phần phần mềm sử dụng trong FIT

Tiếp tục đọc