Wireshark có thể làm gì?

Dù biết tool này đã lâu, từ hồi học ĐH có mở ra mở vào để làm mấy bài tập mạng theo kiểu “chống chế”. Hơn nữa ngày đó, phần mạng mình cũng không nhiều kiến thức vì đang hàm phần viết một phần mềm để đời, có giao diện chứ không đen ngòm như mấy cái thầy giáo dạy trên lớp.

Lại sắp lan man rồi, vào đề thôi.

Trong bài này sẽ trả lời mấy câu sau:

  1. Thế nào là phân tích traffic của mạng.
  2. Một chút hiểu biết cơ bản về phần cứng trong mạng (hub, switch, router…)

  3. Wireshark là phần mềm gì thế?

  4. Một số ứng dụng có thể thấy.

Ta sẽ đi trả lời tuần tự từng câu hỏi.

  1. Thế nào là phân tích traffic mạng. Tiếp tục đọc
Advertisements