Về Renesas FIT – Firmware Intergrated Technology

Kinh nghiệm lập trình với Microcontroller chưa nhiều, chỉ mới 3 năm không liên tục. Nhưng cũng thấy phần nào được một ít gọi là cái hay của một công nghệ (thực ra cứ gọi là công nghệ thôi, chứ nhiều lúc công nghệ với kĩ thuật cũng khá gần nhau). Đó là FIT  viết tắt của Firmware Intergration Technology (FIT) của Renesas.

Theo những gì Renesas cung cấp, công nghệ này được sử dụng trong các dòng Chip RX từ RX63M, RX64M…RX113).

Trong bài sẽ đi giới thiệu khái quát về FIT.

  1. FIT là gì?
  2. Đặt trưng của FIT
  3. Môi trường phát triển cho FIT
  4. Các thành phần phần mềm sử dụng trong FIT

Tiếp tục đọc