Cài đặt GDB (02 – Cài đặt)


Khi sử dụng GDB để debug 1 chương trình thì chương trình đó gọi là target program.
Khi nói về vị trí của GDB dùng để debug và target program, ta sẽ có 2 cách trường hợp sử dụng sau:

  1. GDB và target program cùng ở 1 máy : Thường sử dụng với chính các chương trình được dev, rồi build, rồi chạy trên máy đó. Đây là trường hợp chúng ta hay thấy nhất, đó là khi phát triển các app desktop.
  2. GDB và target program không cùng trên 1 máy : Tức là GDB sẽ chạy trên 1 máy để debug 1 chương trình chạy trên máy khác thông qua Serial hoặc Network. Cái này hay thấy khi phát triển ứng dụng nhúng. Xem thêm tại đây.

Một số distro khi được cài đặt, đã bao gồm GDB rồi. Có thể kiểm tra bằng command dưới đây:

$gdb --version

Dưới đây, sẽ đưa ra hướng dẫn cách cài đặt GDB trên máy sử dụng để debug. Nó có thể là máy chạy target program, có thể không.

1. Cài đặt trên Debian (Debian-based distro)

Debian 8.x chưa được cài mặc định GDB, hãy sử dụng command sau để cài nó:

#aptitude install gdb

Chú ý rằng, ở đây phải sử dụng quyền root hoặc sudo.
Trên một số bản Debian như 8.x thì hoàn toàn có thể dùng cách cài đặt như Ubuntu được.

2. Cài đặt trên Ubuntu (Ubuntu-based distro)

Trên các bản Ubuntu gần đây như 14.04, 16.04 GDB đều được được cài mặc định.
Hoặc nếu chưa được cài, thì hãy chạy command sau để cài nó :

$sudo apt-get install gdb

2. Cài đặt trên CentOS, Fedora

Trên CentOS, Fedora, ta cài bằng lệnh sau dưới quyền root.

#yum install gdb

Nếu có đĩa DVD cài đặt, có thể tải gói cài từ DVD bằng lệnh sau:

#yum install --disablerepo=\* --enablerepo=c7-media install gdb

3. Cài đặt trên Raspbian

Raspbian dựa trên Debian, có thể cài theo cách cài trên Ubuntu hoặc Debian đều được.

#aptitude install gdb

hoặc

$sudo apt-get install gdb

4. Cài đặt từ source code

Ta có thể tải một bản gdb bất kì tại đây để tiến hành cài đặt.

Ở đây, bản mới nhất là 7.11.1 để build, cài đặt.
Chú ý là, ta có thể cài đặt GDB trên 1 đường dẫn bất kì của user đang sử dụng mà không cần phải cài vào các đường dẫn mặc định như /usr/bin, hay /usr/local/bin, etc.
Và quá trình này không cần phải là root.
Thực hiện với quyền root nhiều khi còn phát sinh vấn đề.

4.1. Tạo thư mục để build

Command:

$ #1. Creating local directory
$pwd
/home/oedev
$mkdir gdb
$cd gdb
$pwd
/home/oedev/gdb
$mkdir gdb_install

Ta sẽ cài đặt GDB vào *gdb_install.

4.2. Tải source code

$ #2. Download source code
$wget ftp://sourceware.org/pub/gdb/releases/gdb-7.11.1.tar.gz

4.3. Giải nén source code

$ #3. Extrating the source code
$tar -xzvf gdb-7.11.1.tar.gz
$ls
gdb-7.11.1 gdb-7.11.1.tar.gz
$cd gdb-7.11.1

4.4. Cấu hình (Configure)

Khi ta chỉ chạy GDB trên chính máy hiện tại, và debug các chương trình chạy trên máy này thôi thì command đơn giản là :

$./configure --prefix=/home/oedev/gdb/gdb_install

Sẽ mất vài giây để chạy xong.

4.5. Biên dịch (Compiling)

Sau khi configure, thì sẽ là make:

$make

Cần 5-10 phút để build xong.

4.6. Cài đặt (Installing)

Vì ta đã cấu hình đường dẫn ở bước configure rồi nên ở đây, chỉ cần chạy lệnh sau là GDB sẽ được cài đặt vào được dẫn đó (không cần quyền root):

$make install

Kiểm tra thư mục cài đặt

oedev@OEDEV-Ubuntu:~/gdb/gdb_install$ tree -L 2
.
├── bin
│   ├── gcore
│   ├── gdb
│   └── gdbserver
├── include
│   ├── ansidecl.h
│   ├── bfd.h
│   ├── bfdlink.h
│   ├── dis-asm.h
│   ├── gdb
│   ├── plugin-api.h
│   └── symcat.h
├── lib
│   ├── libbfd.a
│   ├── libbfd.la
│   ├── libinproctrace.so
│   ├── libopcodes.a
│   └── libopcodes.la
└── share
├── gdb
├── info
├── locale
└── man

Giờ ta có thể sử dụng các file trong thư mục bin rồi.
Ta chủ yếu sử dụng 2 file là bin/gdbbin/gdbserver.
Chi tiết sẽ được nói trong các bài tiếp theo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s