Ví dụ minh họa sử dụng pthread


Dự trong loạt công việc sắp tới, tôi cần hiểu kĩ về các cơ chế sử dụng của pthread để viết code sao cho ổn nhất.

Mục đích ban đầu nói đến ở bài Cơ bản về pthread, là tạo một CMake Project cho cho ứng dụng có sử dụng pthread. Nhưng vì yêu cầu công việc sắp tới, tôi sẽ bỏ qua việc tạo CMake project mà đi vào ví dụ source code cụ thể để minh họa các đặc tính của pthread.

1 . Hello world

/*
* p_hello.c -- a hello program (in pthread)
*/
#include
#include
#include
#include <sys/types.h>
#include

#define MAX_THREAD 1000
#define CURRENT_TERMINAL_CMD "tty"

typedef struct {
int id;
char *terminal;
} parm;

void *hello(void *arg)
{
parm *p=(parm *)arg;
FILE *fo = fopen(p->terminal, "wt");
if (fo == NULL)
{
printf("Using stdout as output terminal\n");
printf("[Node %d] : Hello các anh\n", p->id);
sleep (p->id * 2);
printf("[Node %d] : Em kết thúc đây...\n",p->id);
return ;
}

fprintf(fo,"Using %s as output terminal\n",p->terminal);
fprintf(fo,"[Node %d] : Hello các anh\n", p->id);
sleep (p->id * 2);
fprintf(fo,"[Node %d] : Em kết thúc đây...\n",p->id);

fclose(fo);

return (NULL);
}

int getCurrentTerminal(char *terminal)
{
int retVal = 0;

FILE *ttyCmdFo = popen(CURRENT_TERMINAL_CMD,"r");
if (ttyCmdFo == NULL)
{
retVal = -1;
return retVal;
}

if (fscanf(ttyCmdFo,"%s",terminal) != 0)
{
retVal = -1;
return retVal;
}

printf("Terminal :%s",terminal);

return retVal;
}

typedef char T_TERM_NAME[100];
void main(int argc, char* argv[]) {
int n,i;
pthread_t *threads;
parm *p;
char currentTerminal[100];
T_TERM_NAME terminals[10];
char tmpTerm[100];

if (argc != 2)
{
printf ("Usage: %s n\n N là số threads được tạo, xin nhập lại đi.\n",argv[0]);
exit(1);
}

n=atoi(argv[1]);

if ((n < 1) || (n > MAX_THREAD))
{
printf ("Số lượng thread phải >=1 và < %d.\n", MAX_THREAD);
exit(1);
}

threads=(pthread_t *)malloc(n*sizeof(*threads));

p=(parm *)malloc(sizeof(parm)*n);

/* Tạo và bắt đầu các threads */
getCurrentTerminal(&currentTerminal[0]);

for (i=0; i<n; i++)
{
printf("Đầu ra của thread %d (default =%s) : ",i, currentTerminal);
gets(tmpTerm);
if (strlen(tmpTerm) == 0)
{
strcpy(terminals[i], currentTerminal);
}
else
{
strcpy(terminals[i], tmpTerm);
}
}

#if 0
for (i=0; i<n; i++)
{
printf("Thread : %s\n",terminals[i]);
}
#endif

for (i=0; i<n; i++)
{
p[i].id=i;
p[i].terminal = terminals[i];
pthread_create(&threads[i], NULL, hello, (void *)(p+i));
}

/* Đợt để các thread được tạo cùng kết thúc. */

for (i=0; i<n; i++)
{
printf("[Main] : Đang đợi [Node %d] kết thúc \n",i);
pthread_join(threads[i],NULL);
printf("[Main] : [Node %d] đã kết thúc\n",i);
}

free(p);
}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s